Större säkerhet de närmaste åren

juni 18, 2008 13:10 by BM

Konjunkturinstitutet släppte i dagarna en ny rapport om den svenska ekonomin och tillväxten de närmaste åren. Enligt rapporten kommer BNP-tillväxten att mattas ytterligare under året för att sedan förbättras under 2009. Tillsammans med en sjunkande inflation motverkar detta djupare nedgångar i landet. Till 2010 räknar man med att tillväxten återhämtar sig och kommer gå upp till 3,2 procent. Siffran kan jämföras med de förutspådda för resten av året och nästa år som ligger på 2,4 respektive 2,0 procent.

Enligt KI kommer även reporäntan att öka vilket har flera förklaringar och påverkar dina lån. Myndigheterna kommer att skriva upp den på grund av att inflationen har blivit större än förväntat samt att förväntningar opå densamma fortsätter att öka. Samtidigt är det också ett förtydligande av Riksbankens inflationsmål som tidigare endast använt sid av KPIX som är ett inflationsmått, men nu även kommer att titta på KPI, konsumentprisindex. I rapporten meddelar man dock med säkerhet att KPI troligen kommer att sjunka de närmaste åren till följd av stabiliserade matpriser och sänkta oljepriser.


Just nu värderat 3.0 av 86 människor

  • Currently 3,023257/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Lägg till kommentar


(Kommer visa din Gravatar ikon)  

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live överblick

maj 26. 2018 00:11