Pension vid 70?

juni 13, 2008 09:21 by BM

Hur svenskarna förväntar sig att deras pension kommer att se ut finns samlat i den undersökning kallad Välfärdsbarometern som SEB har genomfört och som nyligen presenterades. Den visar en tydlig klyfta emellan när svenskarna vill gå i pension och när de tror att de verkligen kommer att få göra det och det kanske kan bli ett problem när pensionsbeskedet verkligen kommer. Det blir ett problem när arbetare ser de sista åren innan pension mer som ett nödvändigt ont när man hellre hade velat gå hemma och utnyttja pensionen till max.

Svenska män vill ha sina pensioner i snitt vid en ålder av 59,5 år medan kvinnorna ligger på 62 år. Samtidigt är siffrorna när de tror att det kommer att gå i pension betydligt högre.

För att motverka oviljan att arbeta de sista åren innan pension krävs det åtgärder för att få folk att jobba till 65 eller ännu längre. Pengar spelar givetvis in och är en stor drivkraft. Det som behövs är till stor del en attitydförändring, möjligtvis en flexiblare arbetsmiljö för människor i pensionsålder och insikten att eget ansvar är av stor vikt för den svenska välfärden.


Just nu värderat 2.3 av 3 människor

  • Currently 2,333333/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Lägg till kommentar


(Kommer visa din Gravatar ikon)  

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live överblick

juni 20. 2018 03:19