Pension vid 70?

juni 13, 2008 09:21 by BM

Hur svenskarna förväntar sig att deras pension kommer att se ut finns samlat i den undersökning kallad Välfärdsbarometern som SEB har genomfört och som nyligen presenterades. Den visar en tydlig klyfta emellan när svenskarna vill gå i pension och när de tror att de verkligen kommer att få göra det och det kanske kan bli ett problem när pensionsbeskedet verkligen kommer. Det blir ett problem när arbetare ser de sista åren innan pension mer som ett nödvändigt ont när man hellre hade velat gå hemma och utnyttja pensionen till max.

Svenska män vill ha sina pensioner i snitt vid en ålder av 59,5 år medan kvinnorna ligger på 62 år. Samtidigt är siffrorna när de tror att det kommer att gå i pension betydligt högre.

För att motverka oviljan att arbeta de sista åren innan pension krävs det åtgärder för att få folk att jobba till 65 eller ännu längre. Pengar spelar givetvis in och är en stor drivkraft. Det som behövs är till stor del en attitydförändring, möjligtvis en flexiblare arbetsmiljö för människor i pensionsålder och insikten att eget ansvar är av stor vikt för den svenska välfärden.


Just nu värderat 2.3 av 3 människor

 • Currently 2,333333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Förväntad höjning av räntan

juni 11, 2008 09:21 by BM

Det senaste året har konsumentpriserna stigit med 4,0 procent, vilket är dubbelt så mycket som Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent. Detta innebär nog att Riksbanken blir tvungna att höja räntan redan i mitten av juli. Analytiker tror inte ens att det räcker med bara en höjning i juli utan att det under tidiga hösten kan komma ytterligare en för att sänka inflationstakten. Om räntan höjs dämpas samtidigt konjunkturen och ekonomin avmattas, vilket inte gör det speciellt enkelt att sitta ibland de bestämmande i styrelsen för Riksbanken för tillfället. De är medvetna om situationen och tar allvarligt på de höga inflationsförväntningarna

Det klokaste man kan göra ifall man tror på höjningar av räntan är att binda den ränta du har i nuläget. Eftersom riksbankens reporänta styr de rörliga boräntorna kommer en höjning påverka märkbart. Dock bär tilläggas att om man binder sin ränta nu är det på relativt hög nivå det görs.

Om en vecka kommer en ny mätning av inflationsförväntningarna från Prospera. Den lär bli avgörande för hur Riksbankens ska agera framöver.

Just nu värderat 3.0 av 2 människor

 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5